tirsdag 18. juli 2023

Torbjørn Færøvik: Nyt ferien! Sett kjærligheten i første rekke!

Også i Kina er det ferietid. Millioner mennesker er på reise for å oppleve noe nytt. Gjør friukene til en kjærlighetsferie, oppfordrer kinesiske myndigheter, som håper at resultatene skal vise seg om ni måneder eller så.

Kinesiske kvinner føder for få barn, erklærer partiledelsen i Beijing, som ser med stor uro på at landets folketall har begynt å synke. I fjor sank det med nesten en million. Kinesiske demografer sier at denne trenden vil tilta, og at landet etter hvert må regne med en befolkningsreduksjon på fem til ti millioner i året. Ifølge FNs befolkningsfond hadde Kina ved årets begynnelse 1426 millioner innbyggere. I april mistet landet sin status som verdens mest folkerike land til India. Det som skjer, får alvorlige følger for kinesisk økonomi og landets konkurranseevne.