søndag 13. februar 2022

PST om samarbeid med Kina og Russland: – Me skal ikkje leggja band på akademisk fridom

Både i rapporten frå Etterretningstenesta "Fokus 2022" og rapporten frå Politiets sikringsteneste (PST) “Nasjonal trusselvurdering 2022” vert det trekt fram at ein kvar kinesisk borgar eller verksemd ”kan ifølge kinesisk lovverk pålegges å samarbeide med landets etterretningsapparat. Det betyr at aktører som i utgangspunktet har legitime hensikter, kan beordres til informasjon på vegne av partistaten”, skriv Politiets sikringsteneste (PST).

Også Etterretningstenesta peikar på at “Både organisasjoner og selskap blir pålagt å la partiets utenrikspolitiske målsettinger være førende for aktiviteten i utlandet” går det fram av rapporten “Fokus 2022”. Der står det også at “Kinesiske selskaper, akademiske institusjoner og andre aktører kan lettere benyttes av kinesiske sikkerhetstjenester til etterretningsaktivitet utenfor Kinas grenser”.