søndag 13. februar 2022

Fokus 2022: Etterretningstjenesten frykter Kinas "stordiplomati"

Et av konseptene i Kinas utenrikspolitiske doktrine er «stordiplomati». Det er i praksis en doktrine for bruk av alle statens virkemidler. I offisielle uttalelser heter det at diplomati er et uttrykk for statens vilje og at suksess avhenger av evnen til å koordinere bruk av ulike virkemidler. Dette handler om å trekke på aktører fra hele parti- og statsapparatet. Xi Jinping har oppfordret både sentrale og lokale myndigheter, Folkekongressen, Det kinesiske folkets rådgivende forsamling, Folkets frigjøringshær (PLA) og den kinesiske befolkningen i stort til å bidra i kinesisk utenrikspolitikk og å la innsatsen koordineres av Kommunistpartiet. 

Xi har framsatt ti kjerneprinsipper for kinesisk diplomati. Fremst blant disse er å verne om Kommunistpartiets autoritet. I tillegg skal Kina utvikle en distinkt kinesisk diplomatisk stil og fremme stormaktsdiplomati med kinesiske særtegn. Dette vil kunne støtte opp under øvrige kjerneprinsipper, som å reformere det globale styringssystemet og opprettholde nasjonal suverenitet og Kinas kjerneinteresser som «røde linjer».

Les mer