søndag 13. februar 2022

Nasjonal trusselvurdering 2022: PST advarer mot Kina

"Etter normaliseringen av det bilaterale forholdet mellom Norge og Kina, har PST sett at kinesiske nettverksoperasjoner i økende grad fokuserer på norske politiske forhold. Dette er en endring fra tidligere, hvor en større andel av operasjonene var rettet mot teknologivirksomheter. Det er sannsynlig at kinesiske digitale trusselaktører har fått i oppdrag å kartlegge norske politikere og andre som kritiserer Kina. Det økte fokuset på norske beslutningsprosesser kan være et resultat av Kinas økte utenriks- og handelspolitiske interesser i Europa", skriver PST i sin siste trusselvurdering.

"Statlige aktører benytter seg regelmessig av virkemidler som falsk dokumentasjon, kompliserte selskapsstrukturer, strå- og frontselskaper og leverandørkjeder. De benytter også tredjepartsland, inkludert andre vestlige land, i sine fremstøt mot norske virksomheter. Dette er virkemidler vi forventer å se brukt også kommende år ... Gjennom oppkjøp og investeringer i norsk næringsliv kan fremmede stater få informasjon og innflytelse som det ikke er i Norges interesse at de får."