søndag 2. juni 2019

Klarer verden å stå imot Kina?

Verden er ikke tjent med at et autoritært og udemokratisk Kina tar over USAs plass som den ledende stormakten. At et undertrykkende kommunistregime uten respekt for grunnleggende menneskerettigheter får sette standarder i det internasjonale samfunnet. Vi så hva som skjedde på Den himmelske freds plass for 30 år siden. Og vi har sett hva som har skjedd i årene etterpå. Vesten må ikke opptre naivt i møte med Kina. Våre ledere må være rasjonelle. Og fornuftige.