lørdag 26. april 2014

Kina strammer inn ytringsfriheten – også i Norge

Jeg har vært der, som korrespondent i Kina, og mottatt bøllens advarsler om at jeg ikke burde rapportere slik jeg gjorde. Hvis jeg derimot fulgte hans anbefalinger, kunne livet mitt som journalist her i landet bli svært mye enklere.Nå er det norske politikere som står der i skolegården og lurer på hva de skal gjøre, stilt overfor bøllens trusler om ytterligere utfrysing. Les mer