lørdag 26. april 2014

Rettferdighet til salgs

Vi elsker jo å se på oss selv som et selvstendig og steilt folk som går våre egne veier. Og nå er vi altså vitne til at nasjonens fremste tillitsvalgte bøyer hodet for en fornærmet asiatisk stormakt. Ikke i skam, men i underdanighet. Kina får det akkurat som landet vil, og det offisielle Norge bidrar på denne måten til å isolere outsideren og dissidenten Dalai Lama, skriver Aftenpostens Harald Stanghelle. Les mer