lørdag 26. april 2014

Hvilken selvstendighet? Hvilken ytringsfrihet?

Maidagenes honnørord kommer ubehagelig tett på dagsaktuelle, vanskelige saker for Norge. De feirede ordene kan dermed risikere å buklande som ren retorikk når man ikke står opp for dem i samtiden. Et jubileum for en grunnlov, vår selvstendighet og vår ytringsfrihet blir troverdig og meningsfylt bare hvis de feirede prinsipper brukes i vår tid, på vår tids problemstillinger. Selv om disse kommer ubeleilig på, skriver Presseforbundets leder Kjersti Løken Stavrum på kronikkplass i Aftenposten. Les mer