torsdag 1. mars 2012

Med rett til å forskjellsbehandle

Menneskerettighetene er universelle, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre. Hvorfor forskjellsbehandler han da landene som bryter dem? spør Aftenpostens Kristoffer Rønneberg.

 Les saken