torsdag 1. mars 2012

En mann uten fiender?

En ny bok av og om Liu Xiaobo kaster nytt lys over en av Kinas fremste dissidenter. Les saken

Lius essays blander politisk analyse og små observasjoner om landets kulturelle og sosiale utvikling, og gir en uvurderlig innsikt i kinesisk åndsliv.