lørdag 7. august 2010

Tilfellet Mao Xinyu - kinesisk nepotisme i praksis

Formann Maos forspiste sønnesønn Mao Xinyu (40) er blitt generalmajor i Folkets frigjøringshær - den yngste noensinne.
Les saken Mobbes på nett "En hån"