lørdag 7. august 2010

Kinas kulturminister langer ut mot såpekulturen

"Kina produserer fire hundre filmer og hundrevis av TV-programmer hvert år. Men hvor mange av dem kan kalles klassikere?"