lørdag 13. august 2022

Professor Øystein Tunsjø: Taiwan-krisen rammer også Norge

Norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk må ta høyde for at Norges viktigste allierte, USA, vil bli enda mer opptatt av Kina og prioritere mer ressurser til rivaliseringen med Kina i Øst-Asia. Det er ekstra utfordrende når Ukraina-krigen fortsatt raser i Europa og Russland truer NATO-land. Da må Norge og andre europeiske NATO-land ta større ansvar for sikkerhet i Europa. Taiwan-krisen setter også spørsmålstegn ved grunnlaget for en norsk frihandelsavtale med Kina. Det er gode grunner for at denne avtalen nå legges på is.

Når USA-Kina forholdet blir mer konfliktfylt, vil Norge i økende grad møte press fra USA om å velge side. Den fjerde Taiwan-krisen er en ytterligere faktor som setter spørsmålstegn ved grunnlaget for en norsk frihandelsavtale med Kina. Det er gode grunner for at denne avtalen nå legges på is. Det vil i årene som kommer bli vanskeligere å ivareta samarbeid med et mer aggressivt Kina som er på kollisjonskurs med USA.

Les mer