torsdag 4. november 2021

Jørn-Kr. Jørgensen: "Denne boka er en innertier"


Det må ha vært litt av en kveld 14. august 1947. Da ble det enorme landet India fritt fra sin engelske kolonialisering og folket kunne puste i et fritt og uavhengig land. Ved midnattstider gikk Jawaharlal Nehru på talerstolen i nasjonalforsamlingen i New Dehli og proklamerte løsrivelsen.

Denne handlingen er i ettertid blitt kalt «Frihet ved midnatt» og det er i ettertid skrevet bindsterke bøker om dette. Kanskje den mest grunnleggende boken for å forstå dette, er boken som bærer tittelen «Freedom at midnight» av Larry Collins og Dominique Lapierre; utkommet i flere opplag i ulike utgaver på engelsk.dette. Kanskje den mest grunnleggende boken for å forstå dette, er boken som bærer tittelen «Freedom at midnight» av Larry Collins og Dominique Lapierre; utkommet i flere opplag i ulike utgaver på engelsk.

Nå er det kommet en fantastisk bok på norsk som forteller bare ikke om freedom at midnight, men om utvikling av India etter 1947. Boken er skrevet av India-kjenneren Torbjørn Færøvik som på 200 letteste og illustrerte sider forteller om landet hvor det i dag bor 1.4 milliarder mennesker og som må regnes som verdens mest folkerike land. Det er enormt.

Samme dag – og samtidig – proklamerte Muhammad Ali Jinnah i Islamabad opprettelsen av staten Pakistan etter en lang kamp hvor muslimene ønsket et nytt land separat fra det enorme India. Kampen ble «kronet med seier» og Pakistan var en realitet.

Årene fra 1947 frem til i dag har ikke vært lette verken for India eller Pakistan. Det har vært innbyrdes kriger og mye uro, og fremfor alt mye fattigdom, sult og til tider hunger. Men India har vokst fram og blitt en ledende nasjon på mange områder både innen data, medisin og bilproduksjon m.m. Og film. På sin måte kan India i visse sekvenser konkurrere med Hollywood. Det er ikke småtterier.

Det er årene fra 1947 til 2021 Torbjørn Færøvik forteller om på en elegant og kortfattet måte hvor så godt som hver setning er spekket med adekvat informasjon. Det fører for langt å fortelle om alt, for Indias indre liv er så innholdsrikt at det vanskelig lar seg fortelle utfyllende. Men Færøvik forteller mye viktig – og nyttig – for den som vil lære mer om et land som «syder» av liv, av farger, av mennesker – og av en kultur og et mangfold enhver kan bruke et helt liv og vel så det på å forstå.

India har vært utsatt for mange tragedier. Den siste er Covid-19 hvor Indias er rammet med full styrke. Historien viser at India har vist at de kan «dra seg selv opp etter hårene» og reise seg igjen. Det vil de sikkert også gjøre når pandemien er kjent død og maktesløs. Det kan være langt frem, men er det noe inderne har, så er det stor grad av tålmodighet. Den vil komme dem til nytte nå.

India har gått fra storhet til forfall og tilbake igjen. Politiske intriger har vært hverdagskost. Religiøse konflikter. Trøbbel med naboland – Kashmir, Sri Lanka og Pakistan bare for å nevne noe. Det er aldri stopp.

Smeltedigelen India lever og vil leve. Torbjørn Færøvik gir oss noe av bakgrunnen. Denne boka er en innertier for den som vil vite mer og lære mer.

Intet land overgår India.

Denne bokanmeldelsen står på trykk hos bokstaver.no