torsdag 4. november 2021

Arne Melsom: Norge stikker hodet i sanden i møtet med Kina

Kina er en av Norges største handelspartnere. Å legge frem en fremforhandlet frihandelsavtale vil gi betydelig prestisje. Derfor er det viktig at problemstillinger rundt å inngå en avtale blir diskutert i forkant. Det kan da komme frem argumenter og innspill som kan få regjeringen til å snu.

Norge har et betydelig handelsunderskudd med Kina. Da blir det fristende med en avtale som gir Norge nye muligheter. Det blir påstått at en frihandelsavtale vil gi oss bedre betingelser og økt forutsigbarhet. Forutsetningen for dette er en forventning om at Kina vil etterleve en avtaletekst. Dessverre tilsier de siste årenes erfaringer noe annet: At for Beijing er bilaterale avtaler kun instrumenter for å spre diktaturets inngrep verden rundt.