tirsdag 20. juli 2021

Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen: Det meste med Kina kan bli sikkerhetspolitikk

Det meste med Kina kan bli sikkerhetspolitikk. Tidligere har jeg påpektat de viktigste utfordringene ikke er militære, men typisk cyberspionasje, økonomiske og politiske sanksjoner, sårbarhet i forbindelse med tilgang til teknologi og oppkjøp av viktig infrastruktur og bedrifter. Dette utfordrer næringslivet, forskning og andre deler av samfunnet.

NUPI-direktør Ulf Sverdrup omtalte 3. juli sikkerhetspolitisk risiko knyttet til forskning og akademisk samarbeid. Det er en høyst betimelig påminnelse. PST har tidligere beskrevet enkelte universiteter som «fullstendig blåøyde og veldig, veldig naive». Vi trenger samarbeide med Kina, de har verdens største marked, avansert teknologi, rask innovasjon og er en stor investor. Samtidig må vi redusere sårbarhet og avhengighet. Hva er egentlig trusselen mot norsk kunnskap og teknologi, og hvordan kan vi best beskytte oss?