torsdag 1. juli 2021

Fire nordiske aviser med felles opprop til Folkerepublikken Kina


Fire av Nordens største aviser, Aftenposten, Dagens Nyheter, Politiken og Helsingin Sanomat har i dag et felles opprop til Folkerepublikken Kina i anledning det kinesisiske kommunistpartiets 100-årsjubileum. Verden kan ikke lenger se passivt på at Kina gradvis suger luften ut av pressefriheten i Hongkong, heter det i brevet. – Ytrings- og pressefrihet er en avgjørende forutsetning for demokrati. Det har forvitret lynraskt i Hongkong. Derfor mener jeg det er riktig å markere hvor destruktiv denne utviklingen er. Det er også viktig for å vise solidaritet med våre kolleger i Hongkong, sier Aftenpostens sjefredaktør Trine Eilertsen.

– Det kjennes veldig riktig å stå opp for grunnleggende menneskerettigehter i Hongkong og vise vår solidaritet med våre kolleger, som har fått sin frihet kraftig redusert, sier Dagens Nyheters redaktør Peter Wolodarski.

Politikens sjefredaktør Christian Jensen håper kollegene i Hongkong vet at de ikke er alene.

– Det er et uttrykk for solidaritet med våre kolleger, sjefredaktører og utgivere i Hongkong. De føler seg nok ganske alene der ute, men de skal vite at det sitter sjefredaktører andre steder i verden som yter dem moralsk oppbakking og gjør oppmerksom på at det som foregår, er å kvele grunnleggende presse- og frihetsrettigheter, sier han.

– Situasjonen i Hongkong kan relateres til vår egen avis, som ble forbudt av russiske myndigheter til sammen 11 ganger i årene mellom 1899-1904. Som i Hongkong nå, var Finland en autonom region, og den konstitusjonelle statusen ble ikke respektert av tsaren i de årene, sier sjefredaktør Kaius Niemi i Helsingin Sanomat.