mandag 8. mars 2021

Professor Rune Ottosen: Det det geopolitiske maktspillet om Svalbard

Den geopolitiske rivaliseringen i Arktis har skutt fart de siste årene. Bak den sikkerhetspolitiske retorikken skjuler det seg alltid en kamp om ressurser. I denne sammenheng snakker vi om fiskeressurser, turisme og olje på Svalbard.

Kinas interesse for nordområdene har økt siden 2001 da landet ble med i WTO og fikk tilgang til verdensmarkedet. I en tale i Hobart på Tasmania i 2014 uttalte den kinesiske parti- og statslederen Xi Jinping at Kina snart ville være «en polar stormakt». Uttrykket «En arktisk Silkevei» blir ofte brukt som en betegnelse på Nordøstpassasjen. Kinas økende engasjement i de polare områdene er en del av en strategi for å bli en maritim stormakt, og representerer en ny måte å betrakte verden på fra Kinas side. Kina etablerte en ny militær strategi i 2015 som bl.a innebærer at Arktis og verdensrommet fått en mer sentral plass i Kinas globale strategi.