mandag 8. mars 2021

Bøckman bommer i sin kritikk av UiO

Harald Bøckman uttrykker i Khrono 6. mars bekymring for den politiske utviklingen i Kina. Vi deler denne bekymringen, og mener at akademisk samarbeid med kinesiske forskere og forskningsinstitusjoner er viktigere enn noensinne. Vi har valgt Fudan-universitetet som samarbeidspartner fordi noen av Kinas beste forskningsmiljøer innen naturvitenskapene, humaniora, jus og samfunnsfag er basert der. Bøckmans påstander om at forskerne ved Fudan er viljeløse talerør for det kinesiske regimet faller på sin egen urimelighet.

Som Bøckman vet, har UiO i 25 år hatt tett institusjonelt samarbeid med Fudan-universitetet. Vi var en av initiativtakerne til etableringen av det nordiske senteret ved Fudan, som i dag inkluderer rundt 25 nordiske forskningsinstitusjoner. Tett forsknings- og undervisningssamarbeid har vært givende for alle parter, noe Bøckman også har hatt glede av i de to årene han ledet sommerskolen på senteret.