lørdag 31. oktober 2020

Professor Arne Jon Isachsen: Bør Norge inngå en frihandelsavtale med Kina?

Kina er ute etter å begrense ytringsfriheten i andre land. Å la vår økonomi veves tettere sammen med den kinesiske, slik en frihandelsavtale legger opp til, er vi egentlig tjent med det? Eventuelle økonomiske fordeler må måles opp mot faren for at handlingsrommet for vårt lille land kan begrenses på måter som det ikke er så enkelt på forhånd å beskrive.