mandag 12. oktober 2020

Per Arne Totland: Kina vil feste grepet om Svalbard

Kina har ambisjoner på to områder som begge er relevante for Norge: Arktisk tilstedeværelse og økonomisk innflytelse. Kina definerer seg som en «nær-arktisk» stat, er observatør i Arktisk Råd og har ambisjoner i nordområdene. Utfordringen for Kina er manglende kystlinje i nord. Men det er et sted i Arktis hvor Kina kan få fotfeste på landjorden. Det er Svalbard, gjennom Svalbardtraktaten. Og med et enkelt grep kan Kina få en sterk posisjon på Svalbard.

For fem år siden ønsket kinesiske interesser å kjøpe den største private eiendommen på Svalbard. Et område på størrelse med Bærum kommune. Staten forsto hva som var i ferd med å skje, og kjøpte området. Nylig protesterte kinesiske myndigheter for første gang mot Norges praktisering av traktaten. PST advarer om at kinesisk etterretning samler informasjon om Svalbard.

Det drar seg til nå.