mandag 12. oktober 2020

Kina-avtale kan gi opptil 160 milliarder i økt eksport

Tidligere regnestykker viser at inntektene fra vareeksport kan øke med 29 milliarder kroner over ti år hvis Norge får på plass en slik avtale. Nå legges helt andre tall på bordet. Nærings- og fiskeridepartementet har nemlig regnet på nytt, nå med utgangspunkt i en studie som svenske Kommerskollegium står bak. I denne studien beregnes det at frihandelsavtaler kan føre til en økning i handelen på 50–170 prosent over ti år. I så fall kan det bli snakk om 47–160 milliarder kroner i økte inntekter fra eksport til Kina. – Det er store tall. Det sier noe om potensialet i handel for verdiskaping, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Norge er nå i sluttfasen av forhandlingene med Kina. Nybø kan ikke love at det blir enighet allerede i år, men er klar på at det ikke vil drøye lenge. – Vi snakker om måneder heller enn år, sier hun.