tirsdag 24. mars 2020

Erik Solheim: Vi trenger ikke finne opp hjulet på nytt, vi trenger å lære fra Asia

Fredag passerte Italia Kina som landet med flest døde av COVID-19. Befolkningen i Italia er en tjuetredel av Kinas, og Italia hadde mye lengre tid til å forberede seg på at viruset skulle komme. Singapore, som var det tredje landet viruset spredte seg til, og som er et av verdens mest internasjonale samfunn, har en femdel av Norges smittede med omtrent samme befolkning.I ngen har dødd i Singapore. Sør-Korea fikk viruset litt før Italia. Det er nå 40 ganger flere døde i Italia. Japan, Taiwan og Hongkong er også suksesshistorier. Europa er dessverre på vei til et antall døde som er det mangedobbelte av Kinas. Det samme gjelder USA.

Jeg jobber tett med regjeringene og bedrifter i Kina og Singapore. Mine kinesiske kolleger kom tilbake på jobb denne uka. Fabrikkene produserer igjen. Sommerpalasset i Beijing tar på ny imot turister. I Singapore og Sør-Korea har de fleste ikke engang trengt å være hjemme. Myndighetenes politikk har håndtert problemet uten å strupe økonomien. Det er frustrerende at vi som samfunn gjør så lite for å lære.