tirsdag 24. mars 2020

Blir koronakrisen dødsstøtet for den liberale verdensorden?

Det er mer enn nok å plages med om dagen. Det er smittefaren og det er bekymringen for helsevesenets kapasitet. Det er et ekstraordinært press på norsk økonomi, med permitteringer og konkurser. Og det er alle indikasjonene på at internasjonal økonomi går inn i en resesjon.

Vi vil gjerne legge til en ny: Effektene av krisen på det internasjonale politiske systemet.

Det er stor grad av usikkerhet. Vi vet ikke hva den langsiktige effekten på f.eks. Italias økonomi vil være. Er krisen under kontroll i Kina? Og hvordan vil USA håndtere dette?Likevel er det allerede nå mulig å identifisere noen overordnede trekk. Felles for disse er en dramatisk avtagende vilje til å styre i fellesskap og et relativt fravær av internasjonale organisasjoner som koordineringsinstans for håndtering av krisen og dets langsiktige konsekvenser. Ikke minst kan koronakrisen fremskynde et hegemonisk skifte bort fra USA, og mot Kina.