torsdag 6. februar 2020

Torbjørn Færøvik: Kina er en fare, ikke en mulighet

«Jeg er redd for Den gule fare. Er ikke du også det?» sa den gamle damen jeg møtte forleden.

Hun ble skuffet da jeg svarte at jeg ikke ikke delte hennes frykt. Uttrykket «Den gule fare» dukket opp på 1800-tallets andre halvdel. Misjonærer og andre som virket i Kina, så for seg at kineserne – «den gule rase» – en dag ville erobre verden. I dag er vi enige om at disse talemåtene hadde rasistiske overtoner.

Og likevel frykter jeg Kina. Ikke fordi kineserne er «gule», men fordi landet er et stort og giftig diktatur med rundt 1,4 milliarder innbyggere. Det styres av et selvrettferdig, hypernasjonalistisk kommunistparti som aldri tar feil, og som derfor besvarer enhver kritikk med tungt skyts. Partiets leder, 66 år gamle Xi Jinping, har ambisjoner om å sitte på livstid. For perfeksjonere sitt styre vil han «radiomerke» hver eneste kineser. «Big data» og kunstig intelligens (AI) skal gjøre susen. Ingen etiske betenkeligheter, for partiets interesser går foran alt.