torsdag 6. februar 2020

Hva Kinas håndtering av Wuhan-viruset forteller oss om politikk i diktaturer

Det er lett å bli fascinert av bildene fra Wuhan. Flotte flyfotografier viser titalls kinesiske gravemaskiner utkommandert på et stykke land for å bygge et flunkende nytt sykehus. Dette får de til på bare noen få dager!

Mens bygging av alt fra sykehus til motorveier til kunstmuseer kan ta årevis i demokratier som Norge – ofte med dragkamper (og omkamper) politiske partier imellom og langtrukne høringer og dialog med berørte parter – viser altså det kinesiske regimet tilsynelatende stor handlekraft i møte med krisen. Kanskje er det ikke så dumt likevel, da, med et «handlekraftig» regime som kan kjøre over motstand, mobilisere landets ressurser og effektivt sette i verk tiltak for å oppnå målene sine?

Kanskje er det noen fordeler med diktaturer likevel?