fredag 14. februar 2020

Klargjøring av NIFs rolle i Kina-samarbeide

I lys av TV2 sine oppslag og omtale av Kina-samarbeidet følger en redegjørelse fra Norges idrettsforbund som har et koordinerende ansvar for å følge opp avtalen.

I 2017 ble det inngått et samarbeid mellom Kina og Norge som omhandlet idrettsfeltet på statlig nivå. Kulturdepartementet er ansvarlig departement. For myndighetene var det viktig at Norges idrettsforbund (NIF) påtok seg den koordinerende rollen for å sikre at samarbeidet foregår i henhold til norske idrettsverdier og verdiplattformen som legges til grunn for avtalen. NIFs oppfølging skjer i form av koordinerende og rådgivende arbeid inn mot de organisasjoner/institusjoner som har tatt et operativt ansvar for å følge opp kinesiske utøvere, eksempelvis særforbund og videregående skoler.