lørdag 11. januar 2020

Rektorer dropper India-tur med Nybø

Flere rektorer dropper turen til India som statsråd Iselin Nybø har invitert til. Blant dem rektoren ved Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger. Universitetet i Oslo vurderer å sende én person.220 representanter for universitets- og høgskolesektoren var med da forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø inviterte til tur til Kina våren 2018.

Når Nybø i februar reiser til India, er det langt færre institusjoner som blir med. Universitetet i Bergen (UiB) sender ingen, og skriver i sin tilbakemelding at det ikke var noen miljø ved UiB som uttrykte ønske om å delta i delegasjonen. Rektor på Universitetet i Bergen (UiB), Dag Rune Olsen, sier at den viktigste grunnen til at de ikke reiser er at tidspunktet sammenfaller med bærekraftskonferansen SDG, en nasjonal konferanse som blir arrangert av UiB.

— Vi har heller ikke så mye etablert samarbeid med India, og måtte gjort et annet forarbeid dersom vi skulle hatt nytte av å være med på en slik reise, sier Olsen. Ifølge orienteringen som ble gitt til universitets- og høgskolerådets styre før jul, stipuleres delegasjonen til 60-70 personer. Det faglige programmet, som institusjonene er invitert til å bidra med innspill til, er begrenset til temaområdene havenergi, klima/miljø og IKT.