fredag 13. desember 2019

Her er sikkerhetsloven som stanset Huawei

Så er det avgjort: Huawei får ikke ikke bygge ut det norske 5G-nettet. Det kinesiske selskapet ble stanset av Lov om nasjonal sikkerhet, som trådte i kraft 1. januar i år. I paragraf 1 står det at "loven skal bidra til å trygge Norges suverenitet, territorielle integritet og demokratiske styreform". Loven gjelder primært for statlige, fylkeskommunale og kommunale organer, men kan også gjelde for andre virksomheter "som har avgjørende betydning for grunnleggende nasjonale funksjoner".