tirsdag 2. juli 2019

Utenriksministeren avviser at menneskerettigheter overses i handelssamtalene med Kina


Norge jobber intenst de siste månedene for å bedre markedstilgangen til Kina, som i fjor sto for 2,1 prosent av norsk eksport.  Handelssamtalene, som startet etter normaliseringen mellom Norge i 2016, skjer i kjølvannet av at Kina brøt diplomatiske bånd til Norge etter Liu Xiaobo fikk Nobels fredspris i 2010.

Samtidig som Norge er i samtaler med Kina, har regjeringen fått kritikk for å ta en spak linje mot Kina i spørsmål om menneskerettigheter og demokrati, som skal stå i kjernen av norsk utenrikspolitikk. - Regjeringen har gitt tydelig uttrykk for våre bekymringer for menneskerettighetssituasjonen i Kina, både direkte overfor Kina og i internasjonale fora. Utviklingen i Kina over de siste tiårene er kompleks, skriver utenriksminister, Ine Marie Eriksen Søreide (H), i en e-post til E24.