mandag 3. juni 2019

Norsk advokatfirma: – Huawei Norge er ikke forpliktet til å gi informasjon til kinesiske myndigheter

Mobil- og infrastrukturleverandøren Huawei har blitt kalt en sikkerhetsrisiko av myndigheter i en rekke land. Det skyldes hovedsaklig en kinesisk lovendring i 2017 som sier at «enhver organisasjon eller medborger skal støtte og samarbeide med landets etterforskningsarbeid».

Nå har Huawei blant annet fått det norske advokatfirmaet Wikborg Rein til å gå gjennom de kinesiske lovhjemlene. Deres konklusjon er klar:

– Det er vår oppfatning at de relevante hjemlene ikke inneholder forpliktelser som pålegger norske Huawei å samarbeide med kinesiske myndigheter innenfor områder som antiterrorisme, cybersikkerhet og etterretning. Selskapet er heller ikke forpliktet til å gi kinesiske myndigheter informasjon eller tilgang til produkter solgt og utplassert i Norge, eller å deaktivere slike produkter. Det kinesiske morselskapet som produsent av produkter solgt og levert til norske Huawei er heller ikke underlagt rettslige forpliktelser til å bistå med slik aktivitet, sier partner og ansvarlig advokat i Wikborg Rein, Geir Sviggum, i en pressemelding.