mandag 3. juni 2019

Forfatteren Ma Jian om Kinas «glemte fortid»China Dream er forfatteren Ma Jians satiriske svar på «den kinesiske drømmen» – visjonen som den kinesiske presidenten Xi Jinping lanserte i en tale sent i 2012. Talen ble holdt like etter han var valgt til formann i kommunistpartiet, og noen få måneder før han ble valgt til president. Drømmen han beskrev, har blitt et ledemotiv for samfunnsutviklingen i Kina. Den bygger opp under myten om at Xi er landsfader og garantist for velferd, samhold og harmoni, og brukes for alt den er verdt av propagandaapparatet.

Som flere andre romanforfattere har Jian utfordret dette idealet; han gjorde det allerede i debuten Stick Out Your Tongue («Stikk ut tungen»), som kom ut i 1987. Boken baserer seg på reiser han gjorde i Tibet, og viser hvordan han-kinesernes invasjon og anneksjon av Tibet ødela både folk og religion i den eldgamle nasjonen. Boken ble raskt forbudt, og sensuren la også ned forbud mot alle framtidige bøker av Jian. I 1987 flyttet han derfor til Hong Kong, i 1997 dro han til Tyskland, og 1999 flyttet han til London. Der har han bodd siden – nå med britisk pass.