onsdag 14. november 2018

Kina vil bli «supermakt» i norske farvann

I 2013 fikk kineserne innvilget søknaden om observatørstatus i Arktisk Råd, og den kinesiske regjeringen begynte samtidig å referere til seg selv som en «nær-Arktisk nasjon». Begrepet gir geografisk sett liten mening, men kan sees på som et varsku, mener Liselotte Odgaard, som er gjestedoktor ved Dansk utenrikspolitisk selskap. 


– Det er ingen grunn til å være naiv med tanke på hvorfor Kina investerer i Barentsregionen. Kina sørger med dette for at de er i sentrum av verdensutviklingen, når klimaet endres, den arktiske isen smelter, og nye globale transportruter åpenbarer seg. Også maktbalansen i regionen kan komme til å endre seg med dette, sier forsker Odgaard, som blant annet har jobbet ved det danske Forsvarets høyskole.