onsdag 2. mai 2018

Kina-reisen: Tre universiteter signerte ni avtaler

Til sammen 250 personer deltok på den norske UH-delegasjonens reise til Kina 16-20 april. Delegasjonen var ledet av minister for forskning og høyere utdanning Iselin Nybø. Reisen var kontroversiell, blant annet for at man var kritisk til hva den kunne avstedkomme av resultater.

En uke etter tilbakekomst viser en foreløpig oppsummering at de tre største universitetene har inngått avtaler med kinesiske universiteter på et bredt spekter av fagfelt: Juss, teknologi, klimaforskning, kulturstudier og samfunnsvitenskap.