torsdag 27. juli 2017

Rasmus Hanssson og Une Aina Bastholm: Knefall for Kina kosterMenneskerettigheter er folkerett. Små land som Norge er avhengige av at det mest mulig er folkerett, ikke nasjoners kjøttvekt, som rår i internasjonal politikk. Kina har ratifisert en rekke menneskerettighetskonvensjoner som de bryter daglig.