fredag 24. juli 2015

Torbjørn Færøvik: Japan utfordrer Kina

Det japanske underhuset har vedtatt en lovendring som vil gjøre det mulig for japanske styrker å kjempe utenfor landets grenser. Vedtaket bryter etter manges mening med fredsgrunnloven av 1947. USA, som ønsker å trekke Japan mer med i forsvaret av Asia, velsigner initiativet, men Kina svarer med kraftige fordømmelser. Les mer