fredag 24. juli 2015

Økonomisk vekst fritar ikke Kina for kritikk

Nettopp fordi Kina reiser seg som stormakt, er det viktig at landet lærer seg å akseptere kritikk. Noen ganger kan den kritikk som fremføres, være berettiget, andre ganger ikke. Poenget er at Kina aldri vil få fred med seg selv og andre så lenge landet farer opp i sinne for den minste filleting, skriver Torbjørn Færøvik i en kommentar i Aftenposten. Les mer