søndag 29. desember 2013

Kina: Flere biler fører til økt oljebehov

Hvert 2. sekund kommer en ny bil på veiene i Kina. Resultat: Flere bensinstasjoner, mer olje, diesel og bensin, mer forurensning og lengre køer.  Les mer