søndag 29. desember 2013

Ai Weiwei sier det med blomster

Hver morgen setter multikunstneren Ai Weiwei en bukett med friske blomster i en kurv på sykkelen sin. Sykkelen står utenfor hans bolig i Beijings utkant. Kunstnerens daglige handling er ment som en protest mot myndighetene, som har gitt ham reiseforbud. Les mer