torsdag 14. august 2014

Danske aviser roser Torbjørn Færøviks bok "Maos rike - En lidelseshistorie"

Torbjørn Færøviks Bragepris-belønte bok Maos rike - En lidelseshistorie (2012) er utgitt i Danmark, og danske aviser er samstemte i sin ros. Denne høsten har den vært med på å prege salget i de danske bokhandlene.

Både Politiken og Weekendavisen omtaler boken over en hel side. Anmelderen i Politiken, Claus Bryde, karakteriserer den som fremragende forskningsbasert formidling: "Foruten en stor nyere litteratur bygger den på førstehåndsvitner og intervjuer med aktører fra Kulturrevolusjonen, som forfatteren selv har foretatt. Sjangermessig ligger den mellom biografien og politisk historie, og den veksler fint mellom skildringen av Mao og konsekvensene av hans politikk."

Bryde gir boken "fem hjerter" fordi den er en "vellykket syntese, og historien er rasende velfortalt. Det er sjelden man ikke kan løsrive seg fra en historiebok, men det er tilfelle her. Med oppspilte øyne følger man det groteske og grusomme spill med et helt folks skjebne".


I Weekendavisen skriver anmelderen Adam Holm at boken er "en pageturner", kanskje fordi forfatteren hele tiden har blikk for de menneskelige kvaler ved Maos politiske prosjekt. "Færøviks sympati ligger hos de mange millioner som ble slått i hjel, internt forvist, fengslet i skueprosesser, sendt på gjenoppdragelse i fjerne landsbyer, utstilt, hånet og umydiggjort."

I Ekstrabladet omtaler anmelderen Hans Engell Mao som en av historiens største massemordere: "Er du i tvil, så les den norske historiker Torbjørn Færøviks dypt fascinerende beskrivelse av Maos rike, hvor minst 40 millioner mennesker døde under Det store spranget fremover i 1959-60 og under Kulturrevolusjonen fra 1965 til 1975. Det er ganske enkelt en av de beste bøker om dette emne på dansk. Det er først nå omfanget av den største menneskeskapte katastrofe i historien kan blottlegges, og det gjør Færøvik på en overbevisende og sjokkerende måte."

Tor Tolstrup anmelder boken i Jyllands-Posten og skriver: "Torbjørn Færøvik er først og fremst historiker, og det er hans styrke. I sin bok Midtens rike - En vandring i Kinas historie brakte han leseren frem til Maos tid, og i Maos rike - En lidelseshistorie fullfører han arbeidet med sine knapt 600 sider om de lidelser som Mao påførte sitt land."

Tolstrup fortsetter: "Færøvik er en god formidler, som elegant binder de mange kildeutsagn om Mao sammen til en overskuelig helhet, og det er nettopp bokens fortjeneste. Den gir et nesten komplett overblikk over de hundrevis av bøker som er skrevet om Mao og Kina, og over den nyere forskning i denne kinesiske demonens liv og gjerninger."


I Fyens Stiftstidende skriver anmelderen Per Storm Madsen: "Færøvik dokumenterer at selv ikke Djenghis Khan overgår Mao i brutal og hensynsløs atferd overfor sin egen befolkning. Mellom 40 og 50 millioner kinesere døde av underernæring og sult i tiåret 1951-61, og særlig førte Det store spranget fremover på slutten av denne perioden til en hungerkatastrofe av ufattelige dimensjoner. Bokens vinkel er Maos politiske linje og virke, helt fra makterobringen og til årene etter hans død, og Færøvik beskriver forløpet med imponerende innsikt."

Torbjørn Færøviks bok er oversatt til dansk av Steen Sohn og utgitt på Forlaget Sohn.