torsdag 29. august 2013

Tog fra Pakistan til Kina?

Himalaya er ingen hindring. Eksperter tror det skal være mulig å strekke et jernbanespor fra Pakistan til Kina. Men i så fall må det bygges en 200 kilometer lang tunnel i den pakistansk-okkuperte delen av Kasjmir. Les mer