torsdag 29. august 2013

Kommunistpartiet foran vanskelig veivalg

Til høsten, trolig i november, holder det kinesiske kommunistpartiet et sentralkomitemøte som kan få stor betydning for veien videre. Statsminister Li Keqiang og hans meningsfeller ønsker å redusere statens rolle i det økonomiske liv. Men sterke krefter stritter imot. Les mer