lørdag 11. mai 2013

Kina snart inn i Arktisk råd?

Norge er villig til å gi Kina observatørstatus i Arktisk råd, uten å stille motkrav. Etter at Liu Xiaobo fikk fredsprisen i 2010 har Kina frosset de politiske forbindelsene med Norge. Så lenge Jonas Gahr Støre var utenriksminister, krevde regjeringen at Kina først måtte være villig til å snakke med Norge. Nå virker det som om dette kravet er frafalt. Les mer