lørdag 11. mai 2013

Kina på ville veier i Himalaya

De kinesiske lederne hevder til stadighet at de ønsker å leve i fred med sine naboer og med verden, men handling er ikke i samsvar med ord. Stadige provokasjoner gjør naboene usikre. Les mer