fredag 1. mars 2013

Mye å lære av Singapore?

Grundere og intellektuelle strømmer til Singapore som aldri før, hevder to konikkforfattere i Aftenposten. Den lille bystaten utmerker seg på mange måter. Hva kan vi lære av den? Les mer