søndag 16. september 2012

Ingen vei tilbake i Kinahavet?

Striden om sjøgrensene i Øst- og Sørkinahavet virker fastlåst. Alle står på sitt, ingen viker en tomme. Hvordan komme ut av uføret? spør kommentatoren Nazery Khalid. Les saken USA vil mekle