søndag 16. september 2012

"Alt du tror om Kina, er galt"

Kina er ikke en så stor trussel som mange synes å tro, hevder Kina-forskeren Minxin Pei. Selv om landet er i vekst, vil USA være langt sterkere i mange år framover. Kinesisk økonomi har mange innebygde svakheter, og det politiske systemet er tilbakestående og korrupt. Les saken

The United States should reassess the basic premises of its China policy and seriously consider an alternative strategy, one based on the assumption of declining Chinese strength and rising probability of an unexpected democratic transition in the coming two decades.