onsdag 15. august 2012

Kinas feilslåtte urbanisering

Før Kina innledet sin raske urbanisering på 1980-tallet, hadde landet rik anledning til å lære av de mange feilene som ble begått i Europa og USA. Så har ikke skjedd, Kina gjentar dem, bare i enda større skala, skriver Peter Calthorpe. Les saken