fredag 29. juni 2012

Middelklasse-boom i Kina

Stadig flere kinesere slutter seg til den voksende middelklassen av nokså vellykkede borgere. I løpet av de siste ti årene har gjennomsnittskineseren firedoblet sin inntekt. Les saken