lørdag 17. mars 2012

Tall og taler fra Kinas nasjonalforsamling

Vårsesjonen i Kinas nasjonalforsamling bød på både surt og søtt. På grunn av problemene i internasjonal økonomi ventes lavere vekst de kommende tolv månedene. Til gjengjeld fortsetter moderniseringen og opprustningen av de væpnede styrker, til glede for de ansatte i våpenindustrien. Les mer